Teğmenlere kumpas soruşturması: Avukatlara dosya engeli

Aytunç Erkin, bugün köşe yazısında Tuzla Piyade Okulu’nda yaşanan Atatürkçü teğmenlere kumpas olayında yeni bir gelişmeye değindi.

Erkin’in yazısına göre, üç teğmenin avukatlarına soruşturma dosyası verilmedi.

Aytunç Erkin’in yazısı şu şekilde:

“Tuzla Piyade Okulu’nda, 10 Kasım’da yaşanan “Atatürk fotoğrafı” tartışması ve sonrasında yaşananları Milli Savunma Bakanlığı önceki gün yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Bakanlık, teğmenler arasında yaşanan süreci özetledi ve şu bilgiyi verdi:

“Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından; gerekli inceleme/araştırmanın tamamlanmasını müteakip en doğru ve objektif karar verilecek ve Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Bu arada dün üç teğmene “savunma konusunda son gün bugün (dün)” diye bir emir gittiğini öğrendim. Ancak… Teğmenlerin avukatlarının “savunmaya dayanak için soruşturma dosyasını istedikleri ama alamadıklarını” bunun için de karşı bir dilekçe verdikleri bilgisine ulaştım. Dilekçede, “Talep edilen belgeler verilmediği için savunma yapmamız mümkün değil. Bu anayasal hakların kısıtlanmasıdır” denildi. Avukatlara göre; dosya, ocak ayının ilk haftasında yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu’na yetiştirilmek isteniyor ve alelacele teğmenlerin savunmaları isteniyor.

Yaşananlar üzerine görevden uzaklaştırılan ve “Atatürk’ü savunan” üç teğmenin avukatları bir açıklama yaptı.

10 avukatın yaptığı ortak açıklamada çarpıcı tespitler var.

Diyorlar ki: “Müvekkillerimizin görevleri gereği yazılı ve görsel medyada süregelen tartışmalarda öne sürülen haksız iddialara cevap vermeleri mümkün değildir. Bu durum işin gerçek mecrasından çıkmasına yol açmaktadır.”

Ve arkasından da eklemişler:

“Öncelikle belirtmek isteriz ki Anayasa’nın metnine dahil olan başlangıç bölümüne göre; Atatürk, ‘Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahramandır’. Anayasamızın eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevini düzenleyen 42’nci maddesinde; ‘Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır’ hükmü yer almaktadır. Keza Anayasamızın Başlangıç Bölümünde ve 2’nci, 42’nci, 58’inci, 81’inci, 103’üncü ve 134’üncü maddelerinde Atatürk ilke ve inkılaplarına birçok kez atıfta bulunulmuştur. Anayasada yapılan bu kuvvetli atfa nazaran; Atatürk, Türk Milleti’nin siyaset üstü değeridir, O’nun ilkeleri devletin kuruluş ideallerini ve temel felsefesini yansıtmaktadır.”

“TSK’ya da teğmenlere de zarar verilmemeli”

Üç teğmenin avukatları, Harp Okulları’nın 4566 sayılı kanunu da hatırlatmış:

“… Diğer yandan, 4566 sayılı Harp Okulları Kanununa göre; ‘Harp Okulu… Milli Savunma Bakanlığı kuruluşunda, Atatürk ilkelerine bağlı ve askeri değerleri haiz muvazzaf subay yetiştiren; eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur’ ve ‘Harp Okullarında; öğrencilere Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve Atatürk milliyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırılması sağlanır.’ Harp Okulları Yönetmeliği hükümleri de bu normlarla aynı doğrultudadır. Özetle, Harp Okulu mezunu teğmenlerin Atatürk ilke ve devrimlerine olan bağlılıkları; aldıkları eğitimin, anayasaya sadakatlerinin, akıl ve vicdanın bir gereği olmasının yanında hem onlar hem de onları yetiştirenler için yasal bir sorumluluktur. Bu kapsamda ifade etmek gerekirse, Atatürk ilkelerine bağlılığın, yine Anayasamıza göre temel hak ve özgürlüklerden olan din ve ibadet özgürlüğüne engel teşkil etmediği tartışmasızdır. Müvekkillerimizin hiçbir biçimde böyle bir yönelişi de olmamıştır.”

Yapılan açıklamada “teğmenlerin Atatürk hassasiyetine” dikkat çekilmiş:

“… Subayların yetiştirilmesinin çerçevesini belirleyen her derecedeki kuralda tezahür eden Atatürk’e derin hürmet ve Atatürk ilkelerine bağlılığa yapılan vurgular dikkate alındığında; müvekkillerimiz olan genç teğmenlerin hassasiyetlerinin anlaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu hassasiyete başka anlamlar yüklemenin, bağlamından koparmanın, genç teğmenleri siyasi bir tartışmanın tarafıymış gibi görmenin ve göstermenin büyük bir haksızlık olduğu açıktır.”

“… Tartışmaların kamuoyunda basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşar şekilde sürdürülmesi, soruşturmanın gizliliği kuralına aykırılık oluşturduğu gibi müvekkillerimizin kişilik haklarını alenen ağır bir biçimde ihlal etmekte, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine ve bu suretle genç teğmenler üzerinden toplumda kutuplaşmaya yol açmaktadır. Bunun, devam eden adli ve idari soruşturma süreçlerine, olayın taraflarına, ailelerine ve ortak değerimiz Türk Silahlı Kuvvetleri’ne büyük zararlar vermekte olduğu da kuşkusuzdur. Bu itibarla, adli ve idari sürecin sonucunun sağduyu ve soğukkanlılıkla beklenmesi gerektiği düşüncesindeyiz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x